top of page

Talenbeleid

Communicatie met ouders

Onze school is een Nederlandstalige school in de groene rand van Vilvoorde.

We willen iedere leerling een goede opvolging en maximale kansen bieden.

Een goede samenwerking tussen de ouders en de school, een open communicatie en een sterke vertrouwensband zijn hiervoor een vereiste.

Nederlands vormt hierbij de brug tussen school en ouders.

We willen het Nederlands op een positieve manier promoten en alle ouders aanmoedigen om Nederlands te leren en te oefenen.

Folder communicatie met ouders

Afspraken communicatie met ouders

Campagne Nederlands op school

Lied We spreken Nederlands

Klik hier voor onze videoclip

Team T.png

Klik hier voor onze videoclip Team T

bottom of page