top of page

Verschillende vormen van pesten

Er bestaan vele verschillende vormen van pesten. Dit zijn de meest voorkomende vormen:

Verbaal:

Er wordt het meest verbaal gepest. Op deze manier is de kans kleiner dat het opgemerkt wordt. Bij het verbaal pesten scheldt, vernedert of bedreigt men de gepeste. Vaak gaat de gepeste de pestkop geloven waardoor de gepeste een minderwaardigheidsgevoel krijgt.


Non-verbaal:

Men zal hier iemand lichamelijk pijn doen: schoppen, slaan,…


Achtervolging:

De achtervolgingen zijn meestal op voorhand gepland. Er wordt afgesproken met een grote groep en dan gaan ze die persoon pesten. Wanneer een kind soms achtervolgt wordt, zijn ze vaak bang om op openbare plaatsen te komen. Ze vermijden plaatsen uit angst om opgewacht te worden.Uitsluiting: Met ‘uitsluiting’ bedoelt men iemand negeren. De gepeste wordt overal buitengesloten. De pesters doen alsof de gepeste niet bestaat. Het slachtoffer staat steeds alleen, mag nergens aan meedoen en heeft geen vrienden en vriendinnen. Het kind gaat zich eenzaam voelen en krijgt uiteindelijk een minderwaardigheidsgevoel. Hierdoor wordt hij / zij bang om sociale contacten te leggen.


Stelen of vernielen van bezittingen:

Het gepeste kind is vaak spullen kwijt zoals potloden, pennen, gommen,... Zo willen ze het kind van streek maken. Het stelen en vernielen is meestal te wijten aan jaloezie van de pestkop.


Afpersing:

De gepeste of meelopers worden soms gedwongen om iets te doen, terwijl dat tegen hun zin is. Ze moeten bvb geld stelen, klusjes knappen, taken maken, snoep meebrengen, speelgoed afgeven,…


Wat is het verschil tussen plagen en pesten?

Plagen is een deel van je ontwikkeling. Je leert opkomen voor jezelf. De intentie bij plagen ligt anders dan bij pesten. De bedoeling van pesten is iemand te kwetsen, terwijl er bij plagen geen kwade bedoelingen zijn. Plagen is meer als grap bedoeld. Het situeert zich meer binnen het ‘sociale spel’, waarbij kinderen hun omgeving aftasten (wie is wie?) en zoeken naar ieders plaats in de groep. Bij pesten is dit proces al achter de rug en gaat men iemand proberen te kelderen die men om één of andere reden niet zo sympathiek vindt.

Enkele verschillen tussen plagen en pesten op een rijtje:

Plagen

onbezonnen, spontaan

geen kwade bedoelingen

duurt niet lang

speelt zich af tussen gelijken

geplaagde blijft volwaardig lid van de groep

er is een wisselend slachtoffer

heeft geen blijvende gevolgen

altijd één tegen één

Pesten

systematisch

kwetsen van iemand

gebeurt bijna non-stop

de macht is ongelijk verdeeld

de gepeste wordt buitengesloten

er wordt één zwart schaap gekozen

lichamelijke of psychische gevolgen

één tegen één / groep

bottom of page