top of page


Actie Proper

Iedereen houdt van een propere gemeente. Want een propere gemeente is een mooie gemeente. Jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die het normaal vinden om hun afval te dumpen op straat: van een klein snoeppapiertje tot grote zakken afval.

Om zwerfvuil duurzaam aan te pakken, nemen we als school deel aan OPERATIE PROPER.

OPERATIE PROPER is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

We krijgen enkele actiepunten voorgesteld. Deze actiepunten dienen we allemaal tot een goed einde te brengen. Dat vergt wat inspanning, maar ons engagement: dat maakt het verschil!

WAAROM DOEN WE MEE?

We doen al een aantal zaken op gebied van afvalvermindering en het beperken van zwerfvuil. Door aan deze actie deel te nemen, willen we leerlingen er nog meer van bewust maken dat zwerfvuil niet ok is.


ENGAGEMENTSVERKLARING.


Sporten op school 

Naar de boerderij

Verkeersveiligheid op onze school.

PERSBERICHT – Vilvoorde, 18/09/2023

 


SBS Kinderkoppen bekroond met zilveren Verkeer op School-medaille

 

 

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloonde SBS Kinderkoppen uit Vilvoorde met een zilveren Verkeer op School-medaille.. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 38 briljanten, 141 gouden, 237 zilveren, 641 bronzen en 19 kleutermedailles uit, goed voor 1076 medailles in totaal. Bijna zeven op de tien basisscholen, 2438 in totaal, namen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar. Samen met veel andere scholen zet dus ook SBS Kinderkoppen steeds meer in op veilig verkeer.

 

Erkenning voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

SBS Kinderkoppen is één van die scholen. Dankzij hun inzet voor veilig verkeer in de praktijk verdienen ze een zilveren medaille om aan de schoolpoort op te hangen, een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

 

QUOTE SCHOOLDIRECTIE: "Verkeerseducatie is de sleutel tot veilige en verantwoorde mobiliteit, waarbij kennis, bewustzijn en goede gewoonten worden overgedragen om de risico's op de weg te verminderen en levens te beschermen." Bedankt aan alle medewerkers die hiervoor gezorgd hebben.

 

bottom of page